Cemiyet
Hakkımızda?
DİTİB-Türk İslam cemiyeti Verden Yeni Camii Organizasyon olarak misyonumuz, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşmak.
Neler yapıyoruz?
DİTİB-Türk İslam Cemiyeti Verden Yeni Camii temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya müslüman kardeşlerimize değil, bizden hizmet almak isteyen herkese açıktır.
Amaç ve Hedefler:
DİTİB-Türk İslam Cemiyeti Verden Yeni Camii`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:
 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,